Zarządzanie nieruchomościami

Jesteśmy firmą profesjonalną, dzięki przygotowaniu oraz zdobytemu doświadczeniu świadczymy usługi na najwyższym poziomie. Posiadamy do tego niezbędne uprawnienia Licencję Zarządcy Nieruchomości nr 12935 wydane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa Rozwoju Miast.

Nasze zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno - finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomości, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.

Zapewniamy życzliwą współpracę, a przede wszystkim fachową obsługę.

Zarządzanie nieruchomościami

Zobacz więcej

Utrzymanie czystości

Zobacz więcej

Konserwacje obiektów

Zobacz więcej