ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
SPÓŁDZIELNIE

Podnosimy wartość nieruchomości
Obniżamy koszty utrzymania
Dbamy o bezpieczeństwo i środowisko

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
W BUDYNKACH
OSIEDLACH

Kompleksowe usługi porządkowe
Budynki , place, podwórka
Pielęgnacja terenów zielonych

KONSERWACJA
OBIEKTÓW

Zmniejszamy koszty utrzymania
Szybko reagujemy na zgłoszenia
Dbamy o wyposażenie nieruchomości

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Firma „Artmiko” powstała w 1999 roku, przeważającym rodzajem działalności firmy jest zarządzanie nieruchomościami, od 2002 roku posiadamy Licencje Zarządcy Nieruchomości nr 12935 wydaną przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa Rozwoju Miast.

Jesteśmy Członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości EKSPERT przez co dążymy do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych zmierzających do profesjonalnego stylu pracy licencjonowanych zarządców nieruchomości.

Swoją działalność zaczynaliśmy od technicznego utrzymania nieruchomości w zakresie konserwacji instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej w nieruchomościach mieszkaniowych, instytucjonalnych oraz użyteczności publicznej.

Od roku 2009 rozszerzyliśmy ofertę o utrzymanie czystości w obiektach i terenach zielonych.

Zarządzanie nieruchomościami

Zobacz więcej

Utrzymanie czystości

Zobacz więcej

Konserwacje obiektów

Zobacz więcej