ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
SPÓŁDZIELNIE

Podnosimy wartość nieruchomości
Obniżamy koszty utrzymania
Dbamy o bezpieczeństwo i środowisko

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
W BUDYNKACH
OSIEDLACH

Kompleksowe usługi porządkowe
Budynki , place, podwórka
Pielęgnacja terenów zielonych

KONSERWACJA
OBIEKTÓW

Zmniejszamy koszty utrzymania
Szybko reagujemy na zgłoszenia
Dbamy o wyposażenie nieruchomości

Zarządzanie nieruchomościami

Jesteśmy firmą profesjonalną, dzięki przygotowaniu oraz zdobytemu doświadczeniu świadczymy usługi na najwyższym poziomie. Posiadamy do tego niezbędne uprawnienia Licencję Zarządcy Nieruchomości nr 12935 wydane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa Rozwoju Miast.

Nasze zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno - finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomości, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.

Zapewniamy życzliwą współpracę, a przede wszystkim fachową obsługę.

Zarządzanie nieruchomościami

Zobacz więcej

Utrzymanie czystości

Zobacz więcej

Konserwacje obiektów

Zobacz więcej