Utrzymanie czystości

W naszej ofercie proponujemy również kompleksowe utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów przy użyciu odpowiednich środków czystości. Od naszych pracowników wymagamy dużego wkładu pracy dzięki, której osiągane jest zadowolenie klientów.

Częstotliwość sprzątania, środki czystości, narzędzia, są dopasowywane według potrzeb zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów. Bardzo szczegółowo dobieramy pracowników aby obsługa była miła, efektywna i przynosiła zadowolenie użytkownikom nieruchomości.

Nasi pracownicy po za wykonywaniem swoich podstawowych obowiązków zawsze zgłaszają zauważone awarie, braki w oświetleniu, sytuacje niebezpieczne związane zagrożeniem bezpieczeństwa.

Zarządzanie nieruchomościami

Zobacz więcej

Utrzymanie czystości

Zobacz więcej

Konserwacje obiektów

Zobacz więcej