ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
SPÓŁDZIELNIE

Podnosimy wartość nieruchomości
Obniżamy koszty utrzymania
Dbamy o bezpieczeństwo i środowisko

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
W BUDYNKACH
OSIEDLACH

Kompleksowe usługi porządkowe
Budynki , place, podwórka
Pielęgnacja terenów zielonych

KONSERWACJA
OBIEKTÓW

Zmniejszamy koszty utrzymania
Szybko reagujemy na zgłoszenia
Dbamy o wyposażenie nieruchomości

Konserwacja instalacji w nieruchomości

Prawidłowa konserwacja wszystkich instalacji w budynku oraz elementów budowlanych zapewnia bezpieczeństwo i komfort klientów. Wszyscy nasi pracownicy techniczni wykonujący swoje obowiązki mają odpowiednie przygotowanie, doświadczenie oraz posiadają uprawnienia do wykonywania swoich obowiązków.

Dużą uwagę przywiązujemy do kultury zachowania oraz wyglądy naszych pracowników. Dokonujemy regularnie przeglądów elementów budowlanych oraz instalacyjnych potwierdzonych wpisami w książkę kontroli i raportujemy zagrożenia właścicielowi. W przypadku przerw w dostawie mediów spowodowanych pracami konserwacyjnymi lub awaryjnymi wykonywanymi przez naszych konserwatorów lub przez firmy od nas niezależne powiadamiamy naszych klientów wcześniejszymi informacjami. Kontrolujemy czasookres przydatności – legalizacji przyrządów pomiarowych na podstawie, których dokonywane są rozliczenia z dostawcami.

Dokonujemy odczytów zużycia poszczególnych mediów oraz zawsze dokładnie tłumaczymy przyczyny oraz skutki powstawania awarii lub nie doboru urządzeń mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elementów, które mamy w konserwacji.

Zarządzanie nieruchomościami

Zobacz więcej

Utrzymanie czystości

Zobacz więcej

Konserwacje obiektów

Zobacz więcej